• 0
  • تیر 26, 1396
  • 1
Project Description

توضیحات

پرده بامبو تصویری حصیری از نوع بامبو در دو نوع یکرو و دورو مانند شید رول تصویری عرضه می گردد . این پرده بامبو تصویری بصورت تماماً بدون والان و به سبک رول می باشد .

ویژه گی های پرده بامبو تصویری

یژگی های فتوبامبو :
1 . قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه
2 . قابلیت چاپ تصاویر دلخواه در دو نوع یکرو و دورو
3 . ثبات رنگ در برابر دمای بالا و نور آفتاب
4 . 2 سال گارانتی تعویض

Work-samples-NoAzine.Com-08-1 Work-samples-NoAzine.Com-08-2 Work-samples-NoAzine.Com-08-3 Work-samples-NoAzine.Com-08-4 Work-samples-NoAzine.Com-08-5 Work-samples-NoAzine.Com-08-6 Work-samples-NoAzine.Com-08-7 Work-samples-NoAzine.Com-08-8 Work-samples-NoAzine.Com-08-9 Work-samples-NoAzine Work-samples-NoAzine.Com-08-10 Work-samples-NoAzine.Com-08-11 Work-samples-NoAzine.Com-08-12 Work-samples-NoAzine.Com-08-14 Work-samples-NoAzine.Com-08-15 Work-samples-NoAzine.Com-08-16 Work-samples-NoAzine.Com-08-17 Work-samples-NoAzine.Com-08-18 Work-samples-NoAzine.Com-08-19 Work-samples-NoAzine.Com-08-20