• پرده تصویری,پرده زبرا,پرده مخملی,پرده شید,پرده ساده,پرده آماده,پرده طرحدار,نوآزین
  • 0
  • تیر 25, 1396
  • 1
Project Description

توضیحات

نمونه کار های پرده لوردراپه تصویری – نوآذین تولید کننده انواع پرده لوردراپه تصویری و توزیع کننده پرده لوردراپه تصویری …
پرده لوردراپه تصویری ساده بدون تصویر طرح پرفراژ … پرده لوردراپه پرده تصویری طرح پرفراژ یکرو
پرده لوردراپه در سه نوع یکرو – دورو – دورو دید از یکطرف-دورو دید از دوطرف – ثبات رنگ در دمای بالا و نور آفتاب
یکرو : تصویر فقط در یکطرف تصویر قرار میگیرد
دورو : دید از یکطرف : در این حالت مبنا بر این است که تصویر قرار نیست در پشت پرده رویت شود و فقط از یک طرف چرده قابل دید است، در این حالت تصویر پشت پرده به صورت نا منظم دیده میشود. تصویر پرده توسط زنچیر ریل قابل تعویض است و کاربرد آن در گنجره و اتاق ها و یا جاهایی است که پشت پرده ، پنجره ئیوار یا انباری قرار دارد.
دورو از دوطرف: در این حالت تصویر در دوطرف پرده به صورت منظم بوده و در صورت تغییر توسط تصویر در دوطرف پرده به صوورت نا منظم دیده میشود و موارد گاربرد آن در ویترین ها ، روی اپن آشپزخانه ، پارتیشن و غیره میباشد
شرکت تنها پرده آماده را به شما تحویل میدهد و ریل و نصب هزینه حمل جداگانه محاسبه میشود

ویژه گی های پرده لوردراپه تصویری

1 . صد در صد قابل شستشو
2 . قابلیت چاپ در ابعاد دلخواه
3 . قابلیت چاپ تصاویر دلخواه

Work-samples-NoAzine.Com-06-6