پرده تصویری

پرده تصویری شرکت نوآذین – در چندین نوع سان اسکرین ,پرده شید تصویری , بامبو ,لوور,بلایند,شرشره