پرده پارچه تصویری شانلپرده تصویری پارچه ای محصول جدیدی از گروه تولیدی نوآذین می باشد. پرده پارچه تصویری شانل قابل استفاده در مكان های ادرای ،سالن های همايش و …