تماس با ما

02155890530

پست الکترونیکی

info[at]noazine.com

معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها و اداره جات

معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها و اداره جات : درمحیط روزمره پرده وسیله ای است که هم جلوه خاصی به زیبایی خانه میدهدوهم میزان فضای نوروگرمارادرآن تنظیم میکندودرهرخانه ای که دست کم یه پنجره داشته باشدضروری بنظرمیرسد.این نیازدرمحیطهای اداری ونهادهای دولتی وخصوصی نیزوجودداردوباتوجه به بزرگی وکوچکی محیط وسلیقه وذوق این ادارات میتوان انواع مختلفی از پرده های اداری رامورداستفاده قراردادکه دراینجابطورخلاصه به چندموردپرکاربردمیپردازیم.

معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها و اداره جات

1-پرده کرکره آلومینیومی یافلزی

به جرات میتوان گفت اولویت اول مشتریان پرده کرکری این نوع پرده میباشد.

هم بدلیل تنوع دررنگ وهم بدلیل تنوع تولیددرقطرهای زیادبه خریداران این امکان رامیدهد

که ازاین نوع پرده هادرمحیطهای مختلف هماننداتاق مدیریت,کنفرانس,کارشناسی و…استفاده کنند

ازمزیتهای عمده این پرده هانگهداری آسان وقابلیت تنظیم تیغه های آن درجهت

کنترل میزان نورمحیط میباشدچراکه میتوانندنورمحیط راتا95درصدکنترل نمایند.

2-پرده کرکره چوبی

این پرده هاکه ازچوب طبیعی ساخته میشوندبطورکامل نورمحیط راکنترل مینمایند

وباانواع طرح رگه های چوب طبیعی ومصنوعی عرضه میگردند.پرده کرکره چوبی

دارای عمرزیادی است این بخاطراینست که ازچوبهای مرغوب چون افرا وبلوط وگردوتولیدمیگردد.

درآشپزخانه وحمام معمولاازاین پرده هااستفاده میگرددنظافت این پرده هاهم به آسانی

وبایک پارچه نرم وتمیزانجام میگردداماهنگام گردوخاک زیادمیتوان ازپارچه مرطوب استفاده

کردلازم بذکراست که مداومت درتمیزکردن باپارچه خیس چوب رادچارپیچ وتاب مینمایدوبه پرده آسیب میزند.

3-پرده زبرا

پرده,پرده پارچه تصویری,پرده تصویری نوآذین,پرده زبرا,خوش سایه زبرا,قیمت انواع پرده تصویری,قیمت پرده زبرا,قیمت کرکره زبرا,مدل پردهای جدید آشپزخانه,معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها

این پرده که دراشکال وطرحهای مختلف تولیدمیشوددربین پرده های تزئینی بیشترین طرفدار را دارداین پرده نمای زیباومنحصربفردی رابرای محیط ایجادمیکند.زبراکه ترکیبی ازتوروپارچه است هم میتوان تنظیم نور ورودی رابراحتی انجام دادهم میتواندحداکثرنور رابداخل انتقال دهد.

4-پرده شیدرول

پرده,پرده پارچه تصویری,پرده تصویری نوآذین,پرده زبرا,خوش سایه زبرا,قیمت انواع پرده تصویری,قیمت پرده زبرا,قیمت کرکره زبرا,مدل پردهای جدید آشپزخانه,معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها

پرده های بالارو یابالاجمع شونیزگفته میشوند,درعین حال که بسرعت جمع میشوندفضای بسیارکمی رااشغال میکننداین پرده هابیشتردرهتلهاواماکن تجاری مورداستفاده قرارمیگیرندمزیت عمده آنان نصب سریع وآسان وشستن راحت آن است,بطورکلی میتوان ازدونوع شیدرول نام بردنوع اول شیدرول ساده:که بصورت شفاف ونیمه شفاف ومات دررنگها وطرحهای متفاوت که ازاین نوع برای تنظیم نورمحیط استفاده میشود.امانوع دوم شیدرول طرح دار:جنس آن ازpvcبوده ودارای سطح صاف میباشدو چون بصورت پوستری تولیدمیشودامکان چاب لوگو یاآرم شرکت به جذابیتهای عمده این پرده می افزاید.

5-پرده لوردراپه یاعمودی

پرده,پرده پارچه تصویری,پرده تصویری نوآذین,پرده زبرا,خوش سایه زبرا,قیمت انواع پرده تصویری,قیمت پرده زبرا,قیمت کرکره زبرا,مدل پردهای جدید آشپزخانه,معرفی پرده اداری در دکوراسیون داخلی شرکت ها

این پرده هاکه برروی کلیه پنجره هاقابل نصب میشوددارای تیغه های عمودی وبسیارپهن ومستحکم است این تیغه های عمودی درکناریکدیگر ودرطول پنجره بصورت افقی حرکت میکننداین نوع پرده بیشتردرمراکز اداری وتجاری استفاده میشودوچندمزیت عمده دارندوآن اینکه بطوریکپارچه تولیدمیشوندومحدودیت عرضی ندارندبه آسانی تمیزمیشوندوبدلیل اینکه براحتی به اطراف بازوبسته میشوندبدلخواه توانایی تنظیم نور را داراهستند.

درباره گروه نویسنده نوآذین

شرکت طراحی دکوراسیون داخلی نوآذین تولید کننده ، وارد کننده و توزیع کننده کلان محصولات و خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی و تزئینات صنعت ساختمان است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*