تماس با ما

02155890530

پست الکترونیکی

info[at]noazine.com

پرده ریسه شرشره تصویری

پرده ریسه شرشره تصویری

پرده ریسه شرشره تصویری

پرده های شرشره یا ریسه ای به صورت یک تکه برش خورده است که با نام پرده ریسه شرشره تصویری معروف است