تماس با ما

02155890530

پست الکترونیکی

info[at]noazine.com

طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه

طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه : همانطورکه میدانیدهرخانه ای با اشیاء یا لوازم تزئینی زیبایی صدچندان به خودمیگیرد,ازجمله لوازمی که به تخت ومبل وکاناپه زیبایی خاصی میدهد کوسن و بالشتکهای کوچک است,اما همین بالشتکهای کوچک گران وپرهزینه هستند و نمیتوان براحتی چندتا از آنها را خرید.

طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه

روش دوخت مدل کوسن‌,دوخت مدل کوسن‌,مدل کوسن‌,مدل کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی کناف,کوسن,کوسن چاپی,کوسن تصویری,طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه 
همانگونه که همه میدانیم هزینه خرید یک کوسن کوچک که فقط جنبه ی دکوری دارد

حدود50یا60هزارتومان است وچون این هزینه راباید برای حداقل دویاسه عددبپردازیدمقرون بصرفه

نیست.پس چاره دراینست که خودتان دست بکارشوید و هر چندتا که خواستیدبرای خودتهیه کنید.

روش دوخت مدل کوسن‌,دوخت مدل کوسن‌,مدل کوسن‌,مدل کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی کناف,کوسن,کوسن چاپی,کوسن تصویری,طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه
دراینجاابتداچندایده ونکته های اساسی درمورد دوخت کوسنها ارائه میدهیم که البته هرکدام ازاین

ایده هارابطه مستقیم باخلاقیت وسلیقه شمادارد.پس اول میخواهیم دوختی آسان وبی دردسراز یک

کوسن ساده ارائه دهیم وبعدبه سراغ خلاقیت در تزئینات وطراحی آن میرویم.

روش دوخت مدل کوسن‌,دوخت مدل کوسن‌,مدل کوسن‌,مدل کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی کناف,کوسن,کوسن چاپی,کوسن تصویری,طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه

طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه

روش دوخت مدل کوسن‌,دوخت مدل کوسن‌,مدل کوسن‌,مدل کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی کناف,کوسن,کوسن چاپی,کوسن تصویری,طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه
ابتدادومربع ازپارچه آستری رابه اندازه دلخواه برش دهیدالبته دوسانتی مترازهرطرف بایدبیشتربرش

دهیدکه زیردوخت میرود,مربعهاراپشت وروکنیدوباچرخ خیاطی تمیزاطراف آنهاراچرخ کنیدوفقط یک طرف

رابه اندازه6سانتی متربازبگذاریدازهمان قسمت که دوخت نشده پارچه رابرگردانیدمیتوانیدبرای اینکه

مرتب شودلبه های آنرااتوبکشیدازقسمتی که بازاست داخل آنراباپنبه یاهرماده دیگری که برای پرکردن

بالشت استفاده میکنیدپرکنیددرآخرقسمت باز رابادست کوک مخفی زده بالایه چسب یاچسب پارچه

بهم وصل کنیدوببندید.بعدازآن میتوانیدپارچه دلخواه خودرانیزبه اندازه کوسن برش دهیدوهمچون نمونه

آستری بدوزید(1/5سانت ازهرطرف رابرای دوخت درنظربگیریدوپارچه پرشده راداخل آن قراردهید,بهمین

راحتی یک کوسن ساده رادرست کردیم.حال ایده های خلاقانه ای ارائه میدهیم که میتوانیم همین

کوسن ساده رابه شکلهای زیبایی تبدیل کنیم.
میتوانیم بایراق یاگیپوریاروبان آنراتزئین کنیم,یاجلوی کوسن راباهنردست خودتان,بوسیله قلاب بافی

روش دوخت مدل کوسن‌,دوخت مدل کوسن‌,مدل کوسن‌,مدل کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی,کوسن‌ فانتزی کناف,کوسن,کوسن چاپی,کوسن تصویری,طرز دوخت کوسن برای تخت و مبل و کاناپه

حاشیه های زیبایی رابرای آن درست کنید,یااینکه میتوانیدنوآوری بخرج دهیدومجموعه ای ازدکمه های

ساده دراندازه هاوطرحهای مختلف تهیه کرده وآنهارابااسپری طلایی کنیدمثلاطرح یک قلب بامدادوخیلی

کمرنگ روی کوسن بکشیدیامیتوانیدبه کوسنهای ساده ای که درست کرده ایدنمای سه بعدی

ببخشیدکافیست به اطراف کوسن پارچه چین خوردیاپلیسه دار بدوزید یالایه ای چین داروسط آن

بدوزید,ونیزمیتوانیدازپارچه های ضدآب مانندپالتوهای بارانی قدیمی که استفاده نمیکنیدبرای فضای

بیرون تراس یاحیاط هم کوسن بدوزید,روشی دیگراینست که باتیشرت یاروسری های براق ولباسهای

قدیمی که استفاده نمیکنیدرویه کوسن بدوزیدوباینکاردیگرنیازی به خریدپارچه نوندارید,اماراه دیگراینکه

پارچه های نمدی رابه شکلهای گوناگون برش دهیدو وسط آنهاراباچرخ خیاطی به کوسن

بدوزیدمیتوانیدطرح گرافیکی یاشطرنجی یافضایی ایجادکنید,باز میتوانید کوسنها راباحروف انگلیسی

یافارسی تزئین کنیدبرای اینکارطرح حرف موردنظررا روی پارچه نمدی بکشیدوبرش دهیدیک دایره هم

ازرنگ دیگربرش دهیددایره راروی کوسن وحرف راروی دایره بچسبانیدبهمین سادگی.برای اتاق کودک

میتوان باپارچه نمدی یاپشمی حرف اول نام اوراروی کوسن بدوزیدکودک بااین بالشتک یا کوسن

احساس خوبی پیدامیکند.

این مطلب توسط گروه تحریریه نوآذین درتاریخ 1397/02/22 منتشر شد.

درباره گروه نویسنده نوآذین

شرکت طراحی دکوراسیون داخلی نوآذین تولید کننده ، وارد کننده و توزیع کننده کلان محصولات و خدمات در زمینه دکوراسیون داخلی و تزئینات صنعت ساختمان است .

یک پاسخ به تغییرات خاص و کم هزینه در دکوراسیون داخلی منزل با کوسن زیبا

  1. faezehsaghayi

    عالی قشنگ بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*